Basis E.H.B.O. Cursus

Tijdens de opleidingscursus leert u wat u moet doen in het geval van een ongeluk
of incident, maar ook wat u vooral moet laten.
De cursus wordt gegeven door een instructeur eerste hulp. De nadruk ligt op wat je in de praktijk moet doen. Bij de herhalingslessen voor gevorderden wordt dieper ingegaan op de achterliggende theorie.

De cursussen worden gegeven in de buurthuis de Propeller Jacob Loisstraat 18 te Rotterdam.
Dit is in de Provenierswijk, vlak achter het station Rotterdam Centraal.

Basisdiploma:
Bij de opleiding voor het basisdiploma wordt door KNV EHBO afd. Rotterdam gelijktijdig de stof behandeld voor de module Verbandleer en kleine ongevallen. Reden hiervoor is dat KNV EHBO afd. Rotterdam het erg belangrijk vindt dat een eerste hulpverlener de juiste verbanden kan aanleggen en ook bij kleine ongevallen juist weet te handelen.
Er worden in totaal 10 a 12 lessen gegeven en de cursus wordt afgesloten met een examenavond. De cursus wordt iedere week gegeven en er wordt rekening gehouden met eventuele vakanties en feestdagen.
Deze cursus start twee keer per jaar, namelijk in Januari en September
(bij voldoende aanmeldingen).

Bij de beginnerscursus en de module verbandleer zijn inbegrepen:
Het cursusboek
Oefenmaterialen
Examenkosten
Een kopje thee/koffie tijdens de trainingen.

Onderwerpen die o.a.  behandeld  worden tijdens de cursus:
 Reanimatie + AED
 De vijf belangrijke punten bij het verlenen van eerste hulp
 Stoornissen in het bewustzijn
 Stoornissen van de ademhaling
 Stilstand van de bloedsomloop
• Ernstige uitwendige bloedingen
 Shock
Uitwendige wonden
 Brandwonden
• Kneuzing en verstuiking
 Ontwrichting en botbreuken
• Koude en warmte letsels
 Vergiftigingen

Het is de bedoeling dat u alle lessen volgt. In het programma zitten echter voldoende herhalingsmomenten, zodat het geen probleem is indien u één keer een les mist.

Examen
De cursus wordt afgesloten met een examen. U moet hiervoor fysiek in staat zijn de reanimatie en alle andere eerste hulp handelingen zelfstandig
te kunnen verrichten. Het examen wordt onder toezicht van het oranje kruis afgenomen door een examenteam, bestaande uit een arts, een instructeur eerste hulp en een Lotusslachtoffer. Het omvat een theoretisch en een praktisch gedeelte.

Geldigheid
Het E.H.B.O. diploma is twee jaar geldig. Om de theoretische kennis en praktische vaardigheden op peil te houden en om het E.H.B.O. diploma te behouden dient u jaarlijks de herhaallessen te volgen.

Cursus data
De cursus is op de Dinsdagavond van 19.30 tot ongeveer 21.30 uur.
U wordt verzocht 19.15 uur aanwezig te zijn.

Data basiscursus:  —
Data eerste les: —
Examendatum:  

*Data onder voorbehoud wijzigingen en bij voldoende aanmeldingen.

Beginnerscursus A € 180,−−  P.P.
LET OP !! De meeste verzekeraars dekken een gedeelte of de gehele opleidingskosten. informeer bij uw verzekeraar.

Wanneer u zich met drie of meer mensen samen inschrijft
10 %  korting 

U kunt zich aanmelden voor een cursus stuur daar toe een mailtje met uw Naam , Leeftijd , Adres en Telefoonnummer naar info@ehborotterdam.nl