E.H.B.O. bij Sport / Wandelletsel

E.H.B.O. bij sportongevallen
In Nederland zijn 7,3 miljoen mensen actief bezig met het beoefenen van één of meerdere sporten.  Per jaar lopen 1,4 miljoen mensen een sportletsel op. Hiervan komen 150.000 mensen terecht op de spoedeisende eerste hulp van een ziekenhuis en ca. 6.800 mensen worden in het ziekenhuis opgenomen. De letsels die door het sporten veroorzaakt worden kunnen variëren van een blaar tot een botbreuk. Deze module is interessant en leerzaam voor mensen die vaak met sportletsels te maken hebben. Denk daarbij aan docenten
lichamelijke opvoeding, trainers van een team, coaches en anderen die zich inzetten
bij diverse sportactiviteiten. Er wordt aandacht besteed aan de Eerste Hulp, maar zeker ook hoe sportletsels te voorkomen zijn en wanneer het wel of niet verantwoord is om door te sporten. U leert in woord en beeld wat u moet doen als iemand tijdens het sporten
geblesseerd raakt. Deze module is een aanvulling op het diploma Eerste Hulp
en de module verbandleer en kleine ongevallen.

Kosten € 30,−− P.P.  Duur: 2 avonden.
Datum: bij voldoende interesse vast te
stellen.

E.H.B.O. bij wandelletsel
Steeds meer mensen gaan meedoen aan wandelevenementen. Daarvoor zijn ook steeds meer eerste hulpverleners nodig om (preventief) te helpen bij het behandelen van blaren, kramp en warmteletsels. Het behandelen van blaren vereist kennis, kunde en hygiëne.
Het doel is het opheffen van het ongemak dat de blaar veroorzaakt zodat de wandelaar zijn weg weer kan vervolgen. Tijdens de cursus verkrijgt u kennis van de hulpmiddelen die bij het verlenen van eerste hulp bij specifiek wandelletsel kunnen worden gebruikt
en wanneer en waarvoor ze worden gebruikt. De nadruk ligt op de praktijk. Deze module is bedoeld voor E.H.B.O.’er s die assisteren bij wandelevenementen.
Maar natuurlijk kan iedere geïnteresseerde de module volgen! Deze module is eveneens een aanvulling op het diploma

Kosten € 30,−− P.P.  Duur: 2 avonden. 
Datum: bij voldoende interesse vast te stellen.

www.EHBOrotterdam.nl